PiCamera: foto effecten

De Raspberry Pi camera module biedt talloze mogelijkheden en geeft inspiratie voor allerlei leuke en leerzame projecten. Voordat we met onze ideeën aan de slag gaan willen we eerst  de mogelijkheden van de camera verkennen. Deze keer een proefje met de effecten die je toe kan passen op je foto’s.

Het maken van een foto kan met het commando raspistill vanaf de command line (Terminal). Er kunnen aan dit commando allerlei opties meegegeven worden. De optie -o <bestandsnaam>  gebruiken we om de bestandsnaam van de foto te bepalen:

raspistill -o foto1.jpg

In dit geval wordt de foto met de bestandsnaam foto1.jpg opgeslagen in /home/pi.

Met de optie -ifx <effect>  kan je effecten toepassen bij het maken van de foto.:

raspistill -ifx negative -o foto2.jpg

In dit voorbeeld wordt de foto met de bestandnaam foto2.jpg opgeslagen in /home/pi en wordt het effect “negative” toegepast.

Dit filmpje bevat een overzicht van de beschikbare effecten:

De Picamera kan ook aangestuurd worden vanuit Python. Zelf hebben we geëxperimenteerd met onderstaande code:

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *